ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ ให้การร่วมต้อนรับ Dr.Prastowo Dr.I Wayan Astika และ Mr.Jeffry Setiawan, Bogor Agriculture University , Indonesia
ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกุล ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
พฤศจิกายน 14, 2016
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กุมภาพันธ์ 3, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ ให้การร่วมต้อนรับ Dr.Prastowo Dr.I Wayan Astika และ Mr.Jeffry Setiawan, Bogor Agriculture University , Indonesia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  พรมทอง และ ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ ร่วมต้อนรับ Dr.Prastowo Dr.I Wayan Astika และ Mr.Jeffry Setiawan, Bogor Agriculture University , Indonesia ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น