5

สาขา


6

หลักสูตร


946

นักศึกษา


115

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง 3 เพิ่มเติม (ม.6/ปวช./กศน.)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญา […]
16 มิถุนายน 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ […]
1 มิถุนายน 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS4 (Direct Admission 2)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข […]
27 พฤษภาคม 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง 2 เพิ่มเติม (ปวช./กศน. สายอาชีพ)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญา […]
23 พฤษภาคม 2022

โครงการสืบสานงานศิลป์สู่นวัตกรรมชุมชน

11 พฤษภาคม 2022

สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ

11 พฤษภาคม 2022

หารือและทำความร่วมมือด้านการเพาะขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

9 พฤษภาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

17 มิถุนายน 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง 3 เพิ่มเติม (ม.6/ปวช./กศน.)

16 มิถุนายน 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

1 มิถุนายน 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS4 (Direct Admission 2)

27 พฤษภาคม 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง 2 เพิ่มเติม (ปวช./กศน. สายอาชีพ)

10 กันยายน 2021

ความลับในโรงเรือนเมล่อน

30 พฤศจิกายน 2017

น้ำจันทน์เทศ โอสถชะลอวัย

22 พฤศจิกายน 2017

เติมไอเดียชีวิตวัยเกษียณ

30 เมษายน 2017

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวิธีทำแยมมะม่วงน้ำดอกไม้ บำรุงผิว-ต้านอนุมูลอิสระ

10 มิถุนายน 2022

การประมูลราคาขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
26 เมษายน 2022

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
25 กุมภาพันธ์ 2022

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูป จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
18 กุมภาพันธ์ 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะด้านการผลิตพืช จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
23 พฤษภาคม 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
21 เมษายน 2022

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั […]
25 กุมภาพันธ์ 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
6 มกราคม 2022

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั […]
16 มิถุนายน 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

14 มกราคม 2022

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

29 มิถุนายน 2021

การสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

29 พฤษภาคม 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

15 ธันวาคม 2019

การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27

12 พฤศจิกายน 2019

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

30 กันยายน 2019

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ(ชั่วคราว)

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)

10 กันยายน 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

26 สิงหาคม 2019

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

27 มิถุนายน 2022

ตำราทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

17 มิถุนายน 2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง 3 เพิ่มเติม (ม.6/ปวช./กศน.)

16 มิถุนายน 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

10 มิถุนายน 2022

การประมูลราคาขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 คัน

กิจกรรมภายในคณะ

23 พฤษภาคม 2022

โครงการสืบสานงานศิลป์สู่นวัตกรรมชุมชน

โครงการสืบสานงานศิลป์สู่นว […]
11 พฤษภาคม 2022

สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ

สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงาน […]
11 พฤษภาคม 2022

หารือและทำความร่วมมือด้านการเพาะขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

หารือและทำความร่วมมือด้านก […]
9 พฤษภาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการข […]
9 พฤษภาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

20 เมษายน 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

31 มีนาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 มีนาคม 2022

หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่โครงการ 500 ไร่

6 พฤษภาคม 2022

โครงการอบรม​หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิล​ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

4 พฤษภาคม 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์

2 พฤษภาคม 2022

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะมารยาทในการเข้าสังคม

22 เมษายน 2022

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

11 พฤษภาคม 2022

หารือและทำความร่วมมือด้านการเพาะขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

29 เมษายน 2022

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในการเลี้ยงแพะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

16 พฤศจิกายน 2021

การตรวจสอบสายพันธุ์แมวไทยและแมวต่างประเทศ (WCF Novice Class)

12 พฤศจิกายน 2021

ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

23 พฤษภาคม 2022

โครงการสืบสานงานศิลป์สู่นวัตกรรมชุมชน

โครงการสืบสานงานศิลป์สู่นว […]
6 พฤษภาคม 2022

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาย […]
7 เมษายน 2022

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2565

งานสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำ […]
7 พฤศจิกายน 2021

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทา […]
11 พฤษภาคม 2022

สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ

26 มีนาคม 2022

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน

26 กรกฎาคม 2021

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการการเสริมทักษะและพัฒนากำลังคนสำหรับงานภูมิทัศน์ รุ่นที่ 1

18 กรกฎาคม 2021

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

CROP PRODUCTION_agr

สาขาการผลิตพืช

LANDSCAPE_agr

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ANIMAL-SCIENCE_agr

สาขาสัตวศาสตร์

FISHERIES_agr

สาขาประมง

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน