5

สาขา


6

หลักสูตร


946

นักศึกษา


115

บุคลากร


125.1

พื้นที่


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
11 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคอร์สอบรม “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิทัศน์”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม […]
3 พฤษภาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS3 และ TCAS4 (ม.6/กศน.สายสามัญ)

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต […]
1 พฤษภาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาโควต้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเท […]
24 เมษายน 2023

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

21 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

11 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

11 เมษายน 2023

งานสืบสานสงกรานต์ไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566

3 พฤษภาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS3 และ TCAS4 (ม.6/กศน.สายสามัญ)

1 พฤษภาคม 2023

รับสมัครนักศึกษาโควต้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

13 กุมภาพันธ์ 2023

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 (ม.6/กศน.)

16 มกราคม 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบตรง (ปวช./กศน.)

10 กันยายน 2021

ความลับในโรงเรือนเมล่อน

30 พฤศจิกายน 2017

น้ำจันทน์เทศ โอสถชะลอวัย

22 พฤศจิกายน 2017

เติมไอเดียชีวิตวัยเกษียณ

30 เมษายน 2017

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวิธีทำแยมมะม่วงน้ำดอกไม้ บำรุงผิว-ต้านอนุมูลอิสระ

7 ธันวาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
31 ตุลาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
25 ตุลาคม 2022

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 – 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัส […]
25 ตุลาคม 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการยีนเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
16 พฤษภาคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
27 มกราคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
22 กันยายน 2022

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรร […]
31 สิงหาคม 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบร […]
6 กรกฎาคม 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

14 มกราคม 2022

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

29 มิถุนายน 2021

การสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

29 พฤษภาคม 2019

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

15 ธันวาคม 2019

การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27

12 พฤศจิกายน 2019

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

30 กันยายน 2019

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ(ชั่วคราว)

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)

10 กันยายน 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

26 สิงหาคม 2019

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

23 พฤษภาคม 2023

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2566

23 พฤษภาคม 2023

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (อาจารย์) ครั้งที่ 2/2566

16 พฤษภาคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

11 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคอร์สอบรม “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิทัศน์”

กิจกรรมภายในคณะ

24 เมษายน 2023

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่ […]
21 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
11 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเ […]
11 เมษายน 2023

งานสืบสานสงกรานต์ไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566

งานสืบสานสงกรานต์ไทย คณะเท […]
24 เมษายน 2023

ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

21 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

11 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

5 เมษายน 2023

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)

1 เมษายน 2023

โครงการนวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม

20 พฤศจิกายน 2022

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดสวนเบื้องต้น

19 ตุลาคม 2022

โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี

18 ตุลาคม 2022

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรบรรจุใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11 พฤศจิกายน 2022

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทางการเกษตร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ

6 ตุลาคม 2022

กรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรีเยี่ยมชมงานฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร

18 สิงหาคม 2022

คณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

10 กรกฎาคม 2022

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

11 เมษายน 2023

งานสืบสานสงกรานต์ไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566

งานสืบสานสงกรานต์ไทย คณะเท […]
10 เมษายน 2023

ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2566

ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกราน […]
5 เมษายน 2023

โครงการสืบสานการทำเมี่ยงจากบัวหลวง

โครงการสืบสานการทำเมี่ยงจา […]
10 พฤศจิกายน 2022

พิธีบวงสรวงจัดตั้งศาลปู่แป๊ะและพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

พิธีบวงสรวงจัดตั้งศาลปู่แป […]
7 พฤศจิกายน 2022

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก

19 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG

18 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG

16 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(แสน็คบาร์)

CROP PRODUCTION_agr

สาขาการผลิตพืช

LANDSCAPE_agr

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ANIMAL-SCIENCE_agr

สาขาสัตวศาสตร์

FISHERIES_agr

สาขาประมง