5

สาขา


6

หลักสูตร


946

นักศึกษา


115

บุคลากร


125.1

พื้นที่


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 Quota (ม.6/กศน.สายสามัญ)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ […]
6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
5 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2567 (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเท […]
20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม

20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

15 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจนวัตกรรม

6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 Quota (ม.6/กศน.สายสามัญ)

5 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครนักศึกษาโควตาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2567 (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

22 กันยายน 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS1 (ม.6) และรอบโควตา (ปวช./ปวส.)

6 มิถุนายน 2023

รับสมัครนักศึกษาโควต้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วุฒิ ม.6, ปวช., กศน.)

10 กันยายน 2021

ความลับในโรงเรือนเมล่อน

30 พฤศจิกายน 2017

น้ำจันทน์เทศ โอสถชะลอวัย

22 พฤศจิกายน 2017

เติมไอเดียชีวิตวัยเกษียณ

30 เมษายน 2017

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวิธีทำแยมมะม่วงน้ำดอกไม้ บำรุงผิว-ต้านอนุมูลอิสระ

21 กันยายน 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
15 กันยายน 2023

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
8 กันยายน 2023

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหารจำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
20 มิถุนายน 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร […]
8 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
6 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
5 กุมภาพันธ์ 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]
27 ธันวาคม 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร […]
20 ตุลาคม 2023

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2566

6 กรกฎาคม 2022

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง

14 มกราคม 2022

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

29 มิถุนายน 2021

การสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

15 ธันวาคม 2019

การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27

12 พฤศจิกายน 2019

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

30 กันยายน 2019

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ(ชั่วคราว)

26 กันยายน 2019

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชั่วคราว)

10 กันยายน 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2019

ประกาศทุนการศึกษา 2562

26 สิงหาคม 2019

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม

20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

15 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจนวัตกรรม

กิจกรรมภายในคณะ

20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม

ประชุมคณะกรรมการงานบริการว […]
20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั […]
15 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้า […]
13 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจนวัตกรรม

โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ […]
20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม

20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

13 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2567

2 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมพิจารณาข้อมูลจัดทำ Business Model ตามแนวทาง VCM (Value Creation Map)

13 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจนวัตกรรม

8 สิงหาคม 2023

โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 กรกฎาคม 2023

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

26 มิถุนายน 2023

โครงการการเขียนบทเรียนโมดูลหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะที่ใช้สำหรับพัฒนาหลักสูตรพรีเมียม (Premium Course) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

15 กุมภาพันธ์ 2024

โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 กุมภาพันธ์ 2024

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

19 มกราคม 2024

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9 มกราคม 2024

ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยรังสิต

18 มกราคม 2024

พิธีน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีน้อมรำลึก และสำนึกในพร […]
10 สิงหาคม 2023

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีมอบรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2566

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเก […]
26 กรกฎาคม 2023

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี […]
6 กรกฎาคม 2023

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการ […]
20 กุมภาพันธ์ 2024

ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม

7 พฤศจิกายน 2022

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนบ้านเขาทุเรียน จังหวัดนครนายก

19 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG

18 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG

2 กุมภาพันธ์ 2024

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

23 มกราคม 2024

ประชุมหารือผลักดันให้ปทุมธานีเป็นต้นแบบของการเกษตรสมัยใหม่

16 มิถุนายน 2023

ลงพื้นที่ไร่วังไทรทอง จ.กาญจนบุรี

1 มิถุนายน 2023

ลงพื้นที่หาดสุวรรณเกลียวทอง จ.ตราด

CROP PRODUCTION_agr

สาขาการผลิตพืช

LANDSCAPE_agr

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ANIMAL-SCIENCE_agr

สาขาสัตวศาสตร์

FISHERIES_agr

สาขาประมง