ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
26 กุมภาพันธ์ 2013
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน
1 มีนาคม 2013