ขอแสดงความยินดี
2 มิถุนายน 2013
การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
5 มิถุนายน 2013