ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15 พฤศจิกายน 2013
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
19 พฤศจิกายน 2013