รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
13 ธันวาคม 2013
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 23
16 ธันวาคม 2013