การประกวดแพะ งานปศุสัตว์ทับลานแอนด์คาวบอยไนท์ ครั้งที่ 1
11 กุมภาพันธ์ 2014
“ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57”
13 กุมภาพันธ์ 2014