ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
23 กรกฎาคม 2014
ประชุมทางวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง
25 กรกฎาคม 2014