บันทึกเทปถวายพระพร
27 กรกฎาคม 2011
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีเกษต​ร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพิธีเทิดพระเกียรติพระนา​งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรร​มไทย ครั้งที่ 17
28 กรกฎาคม 2011