ถ่ายทำรายการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว
12 พฤศจิกายน 2014
โครงการ “โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี2557 รอบคัดเลือกรอบที่ 3
12 พฤศจิกายน 2014