พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า
18 มีนาคม 2015
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21
18 มีนาคม 2015