นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศึกษาดูงาน
12 มีนาคม 2015
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า
18 มีนาคม 2015