นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี
26 พฤษภาคม 2015
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
28 พฤษภาคม 2015