รับจัดทำสวนขวดสวนแก้ว
6 ตุลาคม 2015
ผู้บริหารของคณะ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 ตุลาคม 2015