กิจการฟาร์มไก่ไข่ จาก ประเทศมาเลเซีย เข้าแนะนำบริษัท
7 มีนาคม 2016
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2559
8 มีนาคม 2016