ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ด
26 พฤศจิกายน 2015
พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
27 พฤศจิกายน 2015