วันสถาปนามหาวิทยาลัย 41 ปี ราชมงคลธัญบุรี
20 มกราคม 2016
ฝึกปฎิบัติการเก็บและการรักษาตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
21 มกราคม 2016