ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 สิงหาคม 2011
ประกาศเลือกตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
15 สิงหาคม 2011