บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
4 กรกฎาคม 2016
ขอแสดงความยินดี
4 กรกฎาคม 2016