พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
9 สิงหาคม 2016
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
10 สิงหาคม 2016