ตักบาตรปันน้ำใจ เพื่อมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ
10 สิงหาคม 2016
ขอเชิญเข้าร่วมพธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ พิธีไหว้ครู เกษตรร่วมใจสร้างจิตสำนึก รักความสะอาด
10 สิงหาคม 2016