ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)
22 สิงหาคม 2016
ฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
26 สิงหาคม 2016