กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 1
25 สิงหาคม 2016
ซ้อมย่อยรวมบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
28 สิงหาคม 2016