ฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
26 สิงหาคม 2016
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาประมง
29 สิงหาคม 2016