ร่วมใจช่วยชาวนา
12 พฤศจิกายน 2016
โครงการ “ศึกษาดูงานและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ”
13 พฤศจิกายน 2016