รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(โควตาพิเศษ)ลูกเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560
11 พฤศจิกายน 2016
กฐินพระราชทานวัดวังยายหุ่น
13 พฤศจิกายน 2016