ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์
26 พฤศจิกายน 2016
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
29 พฤศจิกายน 2016