ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 กุมภาพันธ์ 2017
ประชุมสานต่อความร่วมมือ
1 มีนาคม 2017