ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการจัดตั้งหอประวัติเกษตรปทุม
18 มีนาคม 2017
กฎหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
20 มีนาคม 2017