สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
31 พฤษภาคม 2017
ให้สัมภาษณ์ ช่อง RAMA CHANNEL
31 พฤษภาคม 2017