โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
24 มิถุนายน 2017
ประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน
26 มิถุนายน 2017