คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
14 ธันวาคม 2011
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ หลังประสบภัยน้ำท่วม
15 ธันวาคม 2011