พิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่31
19 พฤศจิกายน 2017
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 31
21 พฤศจิกายน 2017