พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 31
21 พฤศจิกายน 2017
ขอแสดงความยินดี
22 พฤศจิกายน 2017