การประชุมสำรวจความต้องการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ Thailand 4.0
1 ธันวาคม 2017
แนะแนวการศึกษา
4 ธันวาคม 2017