ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560
17 พฤศจิกายน 2017
พิธีซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่31
19 พฤศจิกายน 2017