บริษัท Link Tech เข้าศึกษาดูงานคณะ
8 ธันวาคม 2017
ฝึกการทำเห็ดสวรรค์ เฟรนฟราย เยลลี่ และ แยมผลไม้
10 ธันวาคม 2017