การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4
22 ธันวาคม 2017
งานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่)
26 ธันวาคม 2017