J O B F A I R @ R M U T T
29 มกราคม 2018
ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล
31 มกราคม 2018