ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตร 4.0
22 มกราคม 2018
การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
26 มกราคม 2018