ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล
31 มกราคม 2018
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2018