พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
31 มกราคม 2018
ให้ความแก่รู้นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต
2 กุมภาพันธ์ 2018