สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร
19 กุมภาพันธ์ 2018
ขอเชิญเข้าร่วมงาน 84 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 24
20 กุมภาพันธ์ 2018