โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp Pro 8, SU Podium และ Adobe Photoshop CS3
25 พฤษภาคม 2018
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
28 พฤษภาคม 2018