พิธีทำบุญและครอบเศียรบูชาครู องค์บรมครูปู่ฤษี
5 มีนาคม 2012
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอำลาบัณฑิต (Bye Nior)
5 มีนาคม 2012