สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
2 กรกฎาคม 2018
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
2 กรกฎาคม 2018