ขอแสดงความยินดีแก่ Freshy boy & Freshy girl ประจำปีการศึกษา 2561
2 กรกฎาคม 2018
นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House เปิดบ้านราชมงคล
2 กรกฎาคม 2018