รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562
8 มิถุนายน 2019
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 5
12 มิถุนายน 2019