ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
13 มิถุนายน 2019
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ ทุ่งนามอญ ตำบลคูควาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2019